31 ตุลาคม 2563

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการโครงการ/งาน/กิจกรรม
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ปี
เดือน
วัน
วันที่
2560
พฤษภาคม
จันทร์
1
  เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
   
เสาร์
6
  ประชุมครู
   
จันทร์
8
  เปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
   
เสาร์
13
  ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นและจำหน่ายหนังสือเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
   
จันทร์
15
  เปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3
 
พุธ
31
  กิจกรรมอบรมเรื่องกฎวินัยจราจร
  มิถุนายน
เสาร์
3
  ประชุมครู
   
ศุกร์
9
  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   
ศุกร์
16
 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
   
พฤหัสบดี
22
  กิจกรรวันไหว้ครู
 
จันทร์
26
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
  กรกฎาคม
เสาร์์
1
  ประชุมครู
    เสาร์
8
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา)
   
ศุกร์
14
กิจกรรมอบรมสมาธิ
 
สิงหาคม
เสาร์
5
  ประชุมครู
 
ศุกร์
11
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
เสาร์
12
  คณะครูเข้าร่วมถวายพระพรร่วมกับอำเภอ(วันแม่แห่งชาติ)
 
พฤหัสบดี - ศุกร์
17 - 18
  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 
กันยายน
เสาร์
2
  ประชุมครู
 
พุธ
6
  ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1-3
   
จันทร์ -ศุกร์
18 -22
  ทดสอบความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2560
   
ศุกร์
29
  กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมค่าย
  ตุลาคม
จันทร์ - ศุกร์
2 - 6
  ตรวจแบบทดสอบความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2560
 
เสาร์
7
  ประชุมครู
   
พฤหัสบดี
12
  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   
พุธ
9
  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   
จันทร์
23
คณะครูเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช
 
พฤศจิกายน
พุธ
1
  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 
 
ศุกร์
3
  กิจกรรมวันลอยกระทง
 
 
เสาร์
4
  ประชุมผู้ปกครอง
 
อังคาร
21
  โครงการวันวิชาการ
  ธันวาคม
เสาร์
2
  ประชุมครู
   
จันทร์
4
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน
 
ศุกร์
22
  กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
2561 มกราคม
พุธ
3
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   
เสาร์
6
  ประชุมครู
   
ศุกร์
12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
   
พุธ
17
 กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขสู่ชุมชน
  กุมภาพันธ์
เสาร์์
10
  กิจกรรมบัณฑิตน้อย
   
จันทร์ - ศุกร์
19 - 23
 ทดสอบความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2560
 
มีนาคม
ศุกร์ - พฤหัสบดี
2 - 8
  ตรวจแบบทดสอบความพร้อม
    เสาร์ 3
ประชุมครู
    ศุกร์ 9
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
    จันทร์ - ศุกร์ 12 - 16
โครงการเยี่ยมบ้านครูและบุคลากร
    ศุกร์ 30
สรุปรายงานคุณภาพฯ/งานจัดทำแผนปฏิบัติฯ/งานจัดทำปฏิทินฯและงานประเมินแผนฯ
  เมษายน จันทร์ - ศุกร์ 2 - 30
เรียนภาคฤดูร้อน (Summer)

หมายเหตุ  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของโครงการ/งาน/กิจกรรม