22 กันยายน 2563

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน


โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
641/61  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ 0-4327-2004  มือถือ 0-9215-28177  โทรสาร 0-4327-4052
E-mail Address : ijsbanphai@gmail.com