21 กรกฏาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธ—เธฑเธจเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธญเธ™เธธเธšเธฒเธฅ 1 เธญเธ™เธธเธšเธฒเธฅ 2 เนเธฅเธฐเธญเธ™เธธเธšเธฒเธฅ 3 เธ“ เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธฏ เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2558

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ตรง ตลอดจนรู้จักแสวงหาความรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาตนเอง

วิทยากรที่ให้การบรรยายมีดังนี้ 1.นายสุธี แก้วกระโทก 2.นางสาวมธุรส แปชา 3.นางสาวอชิรญา อัตถาชน 4.นางสาวชลธิชา อำมาตหิน 5.นางสาวนันทวัน สุจริต ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ดังนี้ นิทรรศการท่องแดนปิโตรเลียม นิทรรศการห้องเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ มหัศจรรย์โลกของแมลง ประกอบด้วย กำเนิดแมลง ประโยชน์ของแมลง โทษของแมลง แมลงอนุรักษ์ แมลงอีสาน และมหัศจรรย์โลกของแมลง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตในทะเล ชีวิตสัตว์น้ำกับเทคโนโลยี และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

ซิสเตอร์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ตรงกับนักเรียนทุกคน

ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษาใน ครั้งนี้ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น

ประมวลภาพทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2558