21 กรกฏาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธญเธšเธฃเธกเธ„เธธเธ“เธ˜เธฃเธฃเธก เธˆเธฃเธดเธขเธ˜เธฃเธฃเธก เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2558

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยนำเด็กเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดคุ้มจัดสรรค์ (วัดหลวงปู่นิล) ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย ฐาน 3 ฐาน 1.ฐานศีล สมาธิ 2.ฐานการทำความดี และ3.ฐานพระรัตนตรัย โดยมีวิทยากรบรรยาย พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรรค์และคณะสงฆ์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เห็นความสำคัญทางศาสนาและตระหนักถึงหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข

ประมวลภาพอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558