21 กรกฏาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธงเธฑเธ™เธฅเธญเธขเธเธฃเธฐเธ—เธ‡ เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2558

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย คือประเพณีวันลอยกระทง มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ส่วนประกอบของกระทง ขั้นตอนการทำกระทง การมีส่วนร่วมในการทำกระทงร่วมกับเพื่อน และครู ความเชื่อเกี่ยวกับ วันลอยกระทง คือ 1.เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ 2.เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย 3.เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ 4.ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพระยามารได้

วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่และหากเป็นปฏิทินสุริยคติ จะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งที่นักเรียนได้รับในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยคือพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านสังคม

ประมวลภาพวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2558