18 ธันวาคม 2561

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธเธตเธฌเธฒเธชเธตเธ เธฒเธขเนƒเธ™ เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2560

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนเชิญ คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ มาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุตรหลานของท่าน

ขบวนพาเหรดตั้งขบวนบริเวณหน้าวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบ้านไผ่ เคลื่อนขบวนมายังโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ โดยขบวนพาเหรดประกอบด้วยวงดุริยางค์ ดรัมเมเยอร์ ขบวนนักกีฬาทั้ง 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง ผู้ปกครองของนักเรียนร่วมเดินขบวนไปพร้อมกับนักเรียน มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมชมขบวนพาเหรดจำนวนมาก กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม 1.กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 2.กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ทำให้นักเรียนได้รู้จัก คำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจนปลูกฝังให้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ ที่ส่งนายตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดินขบวนพาเหรดเป็นไปด้วยความราบ รื่นและปลอดภัย และผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560