16 กุมภาพันธ์ 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธšเน‰เธฒเธ™เธœเธนเน‰เธกเธตเธชเธ•เธดเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเน€เธˆเธฃเธดเธเธ—เธธเธเน€เธกเธทเนˆเธญ

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

โครงการบ้านผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการบ้านผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ

ดร.พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นบ้านให้ความรู้ ประกอบด้วย 1.บ้านสมาธิ 2.บ้านแผ่เมตตา 3.บ้านภาวนา 3 ศาสนา 4.บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.บ้านแบ่งปันรัก 6.บ้านอิ่มสุข 7.บ้านเพียรพยายาม 8.บ้านคิดดีทำดีพูดดี 9.บ้านรักประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ได้ถูกต้อง สามารถฝึกสมาธิ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ประมวลภาพโครงการบ้านผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ