16 กุมภาพันธ์ 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธงเธฑเธ™เน€เธ”เน‡เธเนเธซเนˆเธ‡เธŠเธฒเธ•เธด 2561

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนและเปิดโอกาสให้นักเรียน กล้าแสดงออก โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย

ประมวลภาพวันเด็กแห่งชาติ 2561