18 ธันวาคม 2561

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธงเธฑเธ™เธ„เธฃเธน เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธ—เธตเนˆ 62 เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ›เธต 2561

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีบูชาบูรพาจารย์และการจัดงานวันครู ในครั้งนี้

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาชาติ ครูจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งการถ่ายทอดความรู้ในด้านวิชาการ และการหล่อหลอมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ประมวลภาพวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561