18 ธันวาคม 2561

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธšเน‰เธฒเธ™เธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2560

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กร่วมกันและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กให้เหมาะสมตามวัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงและแนะนำส่งเสริมความสัมพันธ์และพฤติกรรมเด็กระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนสามารถนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมเด็กให้อย่างเหมาะสมตามวัย

ทางโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับคณะครูเป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

ประมวลภาพโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560