18 ธันวาคม 2561

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•เธ™เน‰เธญเธข เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2560

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น – 11.30 น. ณ หอประชุมนิโคลาส บาร์เร ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยมีซิสเตอร์ดาริกา อนุตตรานนท์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแสดงความยินดีในความสําเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง 3.เพื่อให้นักเรียนรักและผกพูันธ์กับสถานศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 5.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา 6.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้มีความสุข เพลิดเพลินที่ช่วยให้นักเรียนได้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เพื่อให้ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560