23 พฤษภาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธžเธดเธ˜เธตเธฃเธ”เธ™เน‰เธณเธ”เธณเธœเธนเน‰เนƒเธซเธเนˆเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธงเธžเธฃเธฐเธเธธเธกเธฒเธฃเน€เธขเธ‹เธน

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

พิธีรดน้ำดำผู้ใหญ่ครอบครัวพระกุมารเยซู

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 นางมณี ชัยภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่พร้อมคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรมรดน้ำดำผู้ใหญ่เพื่อขอพรเป็นสิริมงคล

ผู้ใหญ่ที่ได้ให้รดน้ำดำหัวมี 4 ท่าน คือ 1.ซิสเตอร์แสงเดือน มาลีรักษ์ 2.นางเสงี่ยม คำอ้วน 3.นางมยุรี ศรีจันทร์ 4.นางวิลาวัลย์ รุ่งเรืองศรี

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำผู้ใหญ่ครอบครัวพระกุมารเยซู