23 มีนาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เน€เธ›เธดเธ”เน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธ„เธงเธฒเธกเธžเธฃเน‰เธญเธกเธ เธฒเธ„เธคเธ”เธนเธฃเน‰เธญเธ™ (Summer 2561)

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

เปิดเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน (Summer 2561)

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันเริ่มเปิดเรียนเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อนของนักเรียน (2 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 ) ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าทุกคนและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เลื่อนชั้นเรียน

การเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับสถานที่ สิ่งแวดล้อม คณะครู บุคลากร และเพื่อนๆ เพื่อเป็นเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวของนักเรียนในการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางโรงเรียน มีโอกาสดูแล อบรม ปลูกฝัง และส่งเสริมเด็กด้วยการนำแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กโดยผ่านวิถีความเป็นไทย ให้ค้นพบคุณค่าความเป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ประมวลภาพเปิดเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน (Summer 2561)