23 พฤษภาคม 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธกเธงเธฑเธ™เน„เธซเธงเน‰เธ„เธฃเธน เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2561

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เน้นให้นักเรียนได้ทราบถึงความหมายของคำว่าครู

ความหมายของดอกไม้ในวันไหว้ครู 1.ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตน 2.หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม อดทน 3.ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ ความฉลาดหลักแหลม อันเปรียบเสมือนเข็มที่มีความแหลมคม 4.ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 2.เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561