18 มิถุนายน 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธญเธšเธฃเธกเธ„เธธเธ“เธ˜เธฃเธฃเธกเธˆเธฃเธดเธขเธ˜เธฃเธฃเธก

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมนี้เด็กไปปฏิบัติธรรมที่วัดคุ้มจัดสรร (วัดหลวงปู่นิล) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐น. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนาและหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมปฏิบัติจะมีฐานต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ได้แก่ ฐานฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิ ฐานฟังธรรมเทศนา ฐานฝึกกราบพระพุทธรูป พระภิกษุและการสวดมนต์ ฐานบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา พ.ย.บ

ประมวลภาพโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม