18 มิถุนายน 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    เธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก SMART KID CAN COOK

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กิจกรรม SMART KID CAN COOK

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Smart Kid Can Cook วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักอุปกรณ์และส่วนผสมในการทำอาหาร 2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง3.เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาหารเองในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อให้เด็กได้รู้จักอุปกรณ์ในการทำอาหาร ประโยชน์ที่ได้รับ 1.พัฒนาการด้านร่างกายเด็กได้ใช้กล้ามสมเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการทำอาหาร 2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเด็กเกิดความสนุกสนานในการทำอาหาร 3.พัฒนาการด้านสังคมเด็กรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กได้เรียนรู้การสังเกตและรู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม SMART KID CAN COOK