18 มิถุนายน 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

กิจกรรมอบรมกฎระเบียบจราจร

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมอบรมกฎระเบียบจราจร ณ อาคารเอนกประสงค์ ได้เรียนเชิญวิทยากร ด.ต.สิทธิชาติ สุขกลับ และด.ต.อำพล บุญรอด จากสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ให้ความรู้บุคลากรและนักเรียน ซึ่งมีการทดสอบนักเรียนในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามระเบียบกฏจราจร

ในครั้งนี้ได้เน้นให้นักเรียนไปขยายผลให้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป ให้สวมหมวกทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้าย

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมกฎระเบียบจราจร