18 มิถุนายน 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

วันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ คำขวัญวันครู ปี 2554 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึงความหมายของคำว่าครู ไหว้ครู

การไหว้ครูแสดงถึงความเคารพที่ศิษย์มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์

ประมวลภาพวันไหว้ครู