18 มิถุนายน 2562

  จดหมายแจ้งผู้ปกครอง "คลิกดูรายละเอียด"โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 (รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      หน้าหลัก    ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

คณะบุคลากรโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

มอนฯ ทางเลือกของปฐมวัย

โครงการ 5 ส

ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 5 กรกฏคม 2554 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ได้มีกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

เนื้อหาหลักของกิจกรรม คือการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เมื่ออัคคีภัยหรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ คณะครูและนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุ เช่นการเตรียมตัวฝึกซ้อมการฟังเสียงสัญญาณ การเคลื่อนย้ายนักเรียนขณะเกิดอัคคีภัยไปยังจุดรวมพล การฝึกซ้อมดับเพลิง เป็นต้น

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้าน ขอขอบคุณคณะวิทยากรหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ บรรยายและสาธิตฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ดังมีรายนามต่อไปนี้ จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร นายอุทัย ทองจูล นายนพพร คำภา นายสุรพงษ์ มาลาสาย และนายนพดล พุทธิศักดิ์แสง

ประมวลภาพฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ