12 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นและจำหน่ายหนังสือเรียนชั้นอนุบาล 1-3 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนพระกุมารเยบ้านไผ่รับสมัครครู เอกปฐมวัย (รับจำนวนจำกัด) ด่วน!  

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      ข่าวสารต่างๆ

ประกาศ

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์