31 ตุลาคม 2563

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่      วีดีโอกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรม


การแสดงดนตรี IJS Band
 
วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่รวมพลังเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
 
 
 
         
         
วีดีทัศน์ขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ปีการศึกษา 2558
 
วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบสาม ระดับปฐมวัย 2 - 4 มกราคม 2556
 
 
 
         
         
เพลงเรามาโรงเรียน (ภาษาจีน)
 
กิจกรรมประกอบจังหวะ 1- 10 (ภาษาจีน)
 
 
 
         
         
การทำสมาธิมี 14 ขั้นตอน
 
การนับตัวเลข (Counting Numbers)
 
 
 
         
         
คำศัพท์เกี่ยวกับผัก (Vocabulary about Vegetables)
 
การทักทาย (Greetings)
 
 
 
         
การพิมพ์ภาพด้วยก้านกล้วย
 
การชักเย่อ
 
 
 
     
การรู้จักและเขียนพยัญชนะ บ และป
 
 
 
 
     

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมวีดีโอกิจรรมของทางโรงเรียน